Oude Kerkstraat 55
4878 AK Etten-Leur

€ 290.000 p.j.

Kenmerken

Bestemming
Bedrijfsruimte
Ligging
bedrijventerrein
Huurprijs
€ 290.000 per jaar
Oppervlakte
5375 m2
Bouwjaar
2008

Omschrijving

Algemeen
Bedrijventerrein Vosdonk als belangrijke verbindingsader tussen Antwerpen – Breda – Rotterdam is royaal opgezet met veel groen en een nieuwe infrastructuur in de vorm van een brede ontsluitingsweg en ruim opgezette rotondes en daarnaast een uitstekend glasvezelnetwerk, waardoor bedrijven optimaal werkzaam zijn met up-to-date ICT toepassingen.

Er is een mix van grootschalige en kleinschalige bedrijven. Het bedrijventerrein is gelegen aan de westkant van de gemeente Etten-Leur, direct aan de rijksweg A58 (afrit 19) en hierdoor uitstekend bereikbaar. Naast prima ontsluitingswegen is het terrein voorzien van vrij liggende fietspaden en groenstroken, wat ruimtelijkheid en overzichtelijkheid waarborgt.

Het bedrijventerrein kenmerkt zich door veiligheid (met keurmerk KVO-B) met een eigen beveiliging surveillance dienst opgezet door Stichting Surveillance Vosdonk (SSV).

Oppervlakte VVO
Begane grond
Kantoorruimte ca. 653 m²
Bedrijfsruimte/productieruimte ca. 3.875 m²

Verdieping:
kantoor ca. 640 m²
Assemblageruimte ca. 1.500 m²
Totaal ca. 6.668 m²

Bedrijfsruimte en kantoorruimtes
Het complex bestaat uit een voorgelegen kantorensectie in twee bouwlagen met liftinstallatie en trappenhuis en voorziet onder meer in flexibel in te delen kantooroppervlaktes, een royale kantineruimte met een zonnig dakterras. Daarnaast zijn diverse toiletvoorzieningen aanwezig, alsmede een was- en kleedlokaal voor zowel dames als heren.
Achter de kantorensectie is middels een brandwerende scheidingsmuur een ruim 7 meter hoge bedrijfsruimte gelegen, welke thans is opgedeeld in meerdere compartimenten. Zie voor een duidelijk overzicht de bijgevoegde plattegrond.

Het complex is zodanig gebouwd dat het multifunctioneel bruikbaar en grotendeels vrij in deelbaar is, zowel voor opslag, productie, assemblage en combinaties hieromtrent.
De kantoorruimtes zijn voorzien van topkoeling en mechanische ventilatie.

Naast het multifunctionele bedrijfsobject is een kavel beschikbaar, ter grootte van 6.223 m², voor uitbreidingsmogelijkheden.

Opleveringsniveau
Het pand kent een zeer compleet afwerkingsniveau en is voorzien van:
- bestaande indeling met lichte scheidingswanden;
- verwarming middels c.v. in de kantoren;
- verwarming hal middels heaters;
- koeling in zowel de kantoren als in het productiegedeelte;
- bestaand datanetwerk;
- alarminstallatie;
- brandmeldinstallatie;
- glasvezelaansluiting;
- afsluitbaar hekwerk om het terrein;
- zware gas (G65) en elektra-aansluiting (1.000 KVA);
- hekwerk met elektrische rolpoort

Aanvaarding
In goed overleg bespreekbaar en indien wenselijk, zelfs op korte termijn mogelijk.

Bestemming
6.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Bedrijventerrein - 2’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.de uitoefening van bedrijfsactiviteiten behorende tot:
1.categorie 2 en 3.1 voor zover die voorkomen in de bij deze planregels behorende staat van bedrijfsactiviteiten, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1';
2.categorie 2, 3.1 en 3.2 voor zover die voorkomen in de bij deze planregels behorende staat van bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2';
3.tevens categorie 1 voor zover die voorkomen in de bij deze planregels behorende staat van bedrijfsactiviteiten uitsluitend in bedrijfsverzamelgebouwen;

b.bij de bedrijfsactiviteit behorende, aan de bedrijfsactiviteit ondergeschikte kantoren;
c.technische ontwerp- en adviesbureaus, reclamebureaus en audiovisuele studio's;
d.detailhandel in volumineuze goederen;

Afwijken van de gebruiksregels
Afwijken milieucategorie
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 6.1 sub a en bedrijven toestaan:
a.die niet voorkomen in de bij deze regels behorende de staat van bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat deze bedrijven naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de toegelaten milieucategorieën;
b.in een hogere milieucategorie dan is toegestaan op grond van lid 6.1, mits de bedrijven naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de toegelaten milieucategorieën.

Afwijken detailhandel
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 6.1 voor het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, met dien verstande dat afwijking uitsluitend is toegestaan voor:
a.productiegebonden detailhandel tot een maximum van 30% van de bedrijfsvloeroppervlakte van het totale bedrijf, waarbij bij het bedrijf behorende gebouwen op andere percelen mogen worden meegerekend bij het bepalen van de bedrijfsvloeroppervlakte;
b.verkoop van grove bouwmaterialen, mits de bedrijfsvloeroppervlakte die in gebruik is voor de detailhandelsfunctie minimaal 500 m2 bedraagt. Indien de verkoop en uitstalling van grove bouwmaterialen niet inpandig plaatsvindt, dient de oppervlakte van (het gedeelte van) het bouwperceel dat in gebruik is voor de detailhandelsfunctie minimaal 500 m2 te bedragen;
c.verkoop van motoren, al dan niet in combinatie met scooters en bromfietsen, mits de bedrijfsvloeroppervlakte die in gebruik is ten behoeve van de detailhandelsfunctie minimaal 250 m2 bedraagt.

Huurprijs
€ 290.000,- per jaar excl. B.T.W.

Servicekosten
In overleg nader te bepalen.

Parkeren
Op het eigen terrein is een zeer ruime parkeergelegenheid (>150 plaatsen)
aanwezig. Het terrein is afgezet met een hekwerk met twee elektrisch bediende
toegangspoorten.

Betaling
Per maand vooruit te voldoen.

Huurtermijn
Het uitgangspunt is een huurperiode van 5 jaar met telkenmale 5 optiejaren.
Opzegtermijn van 12 maanden.

Waarborgsom/bankgarantie
Ter grootte van een kwartaal verplichting inclusief BTW.

Indexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-alle huishoudens
(2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bijzonderheden
- de mogelijkheid bestaat om (op termijn) uit te breiden op het naastgelegen, thans braak
liggende, perceel, groot 6223 m²,
- In overleg is het mogelijk om loading docks te creëren.

Omzetbelasting
Alle in deze brochure vermelde bedragen zijn, tenzij uitdrukkelijk vermeld, exclusief
omzetbelasting (BTW). Voorts is er in deze brochure uitgegaan dat de prestaties van de
huurder voor meer dan 90% in de met BTW-belaste sfeer plaatsvinden.


Marco van Vugt
Registermakelaar-taxateur

0651227504
mvanvugt@storimansenpartners.nl

   

Plaats


Vraag een bezichtiging aan of vraag een brochure op

Heeft u interesse in Oude Kerkstraat 55? Vraag dan een brochure aan, zodat u alle uitgebreide informatie rustig kunt nalezen.

Wilt u een bezichtiging aanvragen? Geef dan een dag en dagdeel van uw voorkeur op. We zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om een bezichtiging in te plannen.