Storimans
en Partners

Een bedrijfspand
verkopen of
verhuren

De volledig gecertificeerde NVM makelaars van Storimans en Partners begeleiden u graag tijdens het hele verkoop- of verhuurproces, met maximale aandacht voor úw belangen. Ons stappenplan voor een complete persoonlijke begeleiding ziet er als volgt uit: 

Stap 1 Het persoonlijke plan van aanpak
Elk bedrijfspand vraagt om een eigen marktbenadering. Daarom willen we graag meer van u weten: waarom wilt u het pand verkopen of verhuren? Wat is de achterliggende gedachte? Wat is het tijdspad? Wat is de financiële wens? Als we precies weten wat er voor u speelt, maken we een plan van aanpak voor een succesvolle verkoop of verhuur van uw pand en brengen we een nauwkeurig opgesteld vraagprijsadvies uit.
Stap 2 De presentatie
Na het vaststellen van de verkoop- of huurprijs bepalen we hoe we de markt gaan benaderen. Ook weer geheel afgestemd op uw behoeften, met oog voor kwaliteit in alle opzichten. Van professionele fotografie, full color brochures tot een unieke digitale video-impressie van uw pand.
Stap 3 Tussentijdse updates
Bezichtigingen worden altijd deskundig begeleid door onze ervaren bedrijfsmakelaars. De potentiële koper of huurder krijgt ruimschoots de tijd om de sfeer van het pand te proeven en inhoudelijke vragen te stellen. Na afloop informeren wij u altijd binnen 24 uur over de eerste reactie.
Stap 4 De onderhandelingen
Onderhandelen bij de verkoop of verhuur van een bedrijfspand is een vak apart. In continu overleg met u gaan onze bedrijfsmakelaars voor het maximale resultaat. Naast het onderhandelen over de prijs, leggen we meteen ook de aanvaardingstermijn, de ontbindende voorwaarden en de eventueel bij de verkoop betrokken roerende zaken vast.
Stap 5 De koop- of huurovereenkomst
Als over alle details overeenstemming is bereikt, stellen wij de koop- of huurovereenkomst voor u op. De gemaakte afspraken worden hierin exact vastgelegd, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Ook zorgen we voor een tijdige ondertekening en administratieve afhandeling.
Stap 6 De overdracht 
In geval van verkoop controleren we voorafgaand aan de oplevering en overdracht aan de nieuwe eigenaar de door de notaris opgestelde akte van levering. Met de koper maken we bovendien een laatste ronde door het pand, om beide partijen ervan te verzekeren dat alles tot in de puntjes geregeld is. Hierbij noteren we ook de meterstanden en wisselen we overige relevante informatie uit. Tot slot begeleiden we de notariële overdracht.
Stap 7 Het resultaat
De ervaren bedrijfsmakelaars van Storimans en Partners doen alles om uw verkoop of verhuur tot een succes te maken. Daarom staan we u graag van begin tot einde terzijde. En ook na de overdracht kunt u uiteraard nog met al uw vragen bij ons terecht. Daar mag u ons als cliënt aan houden.

  

Maak nu een afspraak