Storimans
en Partners

Uw huis verkopen:
stappenplan

De volledig gecertificeerde NVM makelaars van Storimans en Partners begeleiden u graag tijdens het hele verkoopproces, met maximale aandacht voor úw belangen. Ons stappenplan voor een complete persoonlijke verkoopbegeleiding ziet er als volgt uit: 

Stap 1 Het persoonlijke plan van aanpak
Elk huis vraagt om een eigen marktbenadering. Daarom willen we graag meer van u weten: Waarom wilt u het huis verkopen? Wat is de achterliggende gedachte? Wat is het tijdspad? Wat is de financiële wens? Als we precies weten wat er voor u speelt, maken we een plan van aanpak voor een succesvolle verkoop van uw woning en brengen we een nauwkeurig opgesteld vraagprijsadvies uit. Dit doen we aan de hand van een breed scala aan factoren, waarbij naast ‘rationele’ calculaties en vergelijkingen ook altijd een zekere mate van ‘gevoel’ komt kijken. Ook bestemmingsplannen en bouwkundige, technische en juridische aspecten worden hierin uiteraard meegenomen. Op basis van al deze meewegende factoren maken we vervolgens inzichtelijk hoe we tot een bepaald prijsadvies zijn gekomen. Om uiteindelijk samen met u de definitieve vraagprijs vast te stellen.
Stap 2: De presentatie
Na het vaststellen van de vraagprijs bepalen we hoe we de markt gaan benaderen. Variërend van exclusieve, stille verkoop, waarbij we uw huis eerst onder de aandacht brengen bij een selecte groep geïnteresseerden en collega-makelaars, tot actieve verkoop via Funda en social media. En alles daar tussenin. Ook weer geheel afgestemd op uw behoeften, met oog voor kwaliteit in alle opzichten. Van professionele fotografie, full color brochures en open-huizen-dagen tot een unieke digitale video-impressie van uw woning.
Stap 3 Tussentijdse updates
Bezichtigingen worden altijd deskundig begeleid door onze ervaren verkoopmakelaars. De potentiële koper krijgt ruimschoots de tijd om de sfeer van de woning te proeven en inhoudelijke vragen te stellen. Na afloop informeren wij u altijd binnen 24 uur over de eerste reactie. En zodra de interesse resulteert in een bieding, voeren wij de onderhandelingen voor u. Alles verloopt hierbij via dezelfde NVM gecertificeerde makelaar, die als uw vaste aanspreekpunt altijd úw belang voorop stelt.
Stap 4 De onderhandelingen
Onderhandelen bij de verkoop van een woning is een vak apart. In continu overleg met u gaan onze makelaars voor het maximale resultaat. Naast het onderhandelen over de prijs, leggen we meteen ook de aanvaardingstermijn, de ontbindende voorwaarden en de eventueel bij de verkoop inbegrepen roerende zaken vast.
Stap 5 De koopakte
Als over alle details overeenstemming is bereikt, stellen wij de koopakte voor u op. De gemaakte afspraken worden hierin exact vastgelegd, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Ook zorgen we voor een tijdige ondertekening en administratieve afhandeling van de koopovereenkomst.
Stap 6 De overdracht 
Voorafgaand aan de oplevering en overdracht aan de nieuwe eigenaar controleren we door de notaris opgestelde akte van levering. Met de koper maken we bovendien een laatste ronde door de woning, om beide partijen ervan te verzekeren dat alles tot in de puntjes geregeld is. Hierbij noteren we ook de meterstanden en wisselen we overige relevante informatie uit. Tot slot begeleiden we de notariële overdracht.
Stap 7 Het resultaat
De ervaren makelaars van Storimans en Partners doen alles om uw verkoop tot een succes te maken. Daarom staan we u graag van begin tot einde terzijde. En ook na de overdracht kunt u uiteraard nog met al uw vragen bij ons terecht. Daar mag u ons aan houden!
Onze cliëntbeoordelingen op funda (2018) spreken wat dat betreft voor zich:
een 8.4 voor aankoop en een 9.1 voor verkoop!

  

Maak nu een afspraak