Nieuws

Overdrachtsbelasting vanaf 2023 naar 10,4%


Wanneer je grond, een woning of ander pand koopt, betaal je overdrachtsbelasting. Als je na 1 januari 2023 een woning koopt als belegging of als je een bedrijfspand koopt, dan betaal je 10,4% overdrachtsbelasting. Het tarief is tot die tijd 8%.

OVERDRACHTSBELASTING BLIJFT STIJGEN
Een hele lange tijd, van 1979 t/m 2020, was dit tarief 6%. Sinds 2021 is het verhoogd naar 8% en nu wordt het dus nog verder verhoogd naar 10,4%. Dit hoge tarief geldt niet voor alle soorten vastgoed. Voor een woning waar je zelf in gaat wonen, geldt een lager tarief.

2% OVERDRACHTSBELASTING
Als je een woning koopt waar je zelf gaat wonen, dan geldt een lager tarief van 2% overdrachtsbelasting. Mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dit tarief blijft 2% in 2023.

0% OVERDRACHTSBELASTING (VRIJSTELLING)
Starters betalen geen overdrachtsbelasting bij de aankoop van een eigen woning. Deze regeling geldt sinds 2021 en blijft bestaan. De voorwaarden zijn:

- Koper is tussen 18 en 35 jaar
- Er is nog niet eerder gebruik gemaakt van de vrijstelling
- De woning mag niet duurder zijn dan € 400.000

LET OP BIJ AANKOOP IN 2022 MAAR NOTARIËLE LEVERING IN 2023
Het moment dat de akte bij de notaris wordt getekend, is bepalend voor het bepalen van de overdrachtsbelasting. Stel dat je een onroerende zaak in 2022 koopt, maar de notariële levering in 2023 plaatsvindt, dan betaal je 10,4% overdrachtsbelasting. Probeer er in dat geval dus voor te zorgen dat de notariële levering ook in 2022 plaatsvindt.

GRONINGER-AKTE
Lukt dat niet, dan kan een Groninger-akte in 2022 uitkomst bieden. In zo’n akte wordt afgesproken dat de eigendom van een onroerende zaak al wel wordt geleverd, maar de koopprijs nog niet wordt betaald. Bij niet betalen komt de eigendom automatisch weer toe aan de verkoper. Overweeg bij een Groninger-akte wel of de extra kosten van zo’n akte opwegen tegen het tariefvoordeel van 1% dat je daarmee behaalt. Bovendien gaan veel financiers hier niet mee akkoord. Overleg dus eerst met je bank voor je deze constructie aangaat. Een alternatief is economische levering van het onroerend goed. Ook hier is direct overdrachtsbelasting verschuldigd, maar ook bij deze constructie zul je eerst met de bank of financier moeten overleggen.

Bron: https://www.bghaccountants.nl/overdrachtsbelasting-2023/